Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plaströr och plastfilm från byggen

Diarienummer
Koordinator Norton Holdings AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda de kommersiella förutsättningarna för att återvinna plastfilm och rör från byggindustrin. Målet var att samla partners och skriva en projektansökan. Både syftet och målet med projektet har uppfyllts då man kunde identifiera flera möjligheter att öka lönsamheten bland byggföretagen genom att återvinna mer plast och dessutom samlade flera intressenter för ett genomförandeprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var en ansökan om projektmedel för en genomförbarhetsstudie. En effekt av projektet var att ett medelstort byggföretag valde att köpa in en balpress på prov för att minska sin användning av containers.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som en förstudie där relevanta aktörer kontaktades och de affärsmässiga förutsättningarna diskuterades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 augusti 2018

Diarienummer 2018-03105

Statistik för sidan