Plasma

Diarienummer
Koordinator Luma Metall Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04731

Statistik för sidan