Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planering för framtidssäkrad infrastruktur vid mobilitetshubbar i kallt klimat

Diarienummer
Koordinator Skellefteå kommun - Skellefteå kommun Samhällsplanering
Bidrag från Vinnova 468 281 kronor
Projektets löptid november 2022 - augusti 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har undersökt förutsättningarna för att integrera drönarplattformar och andra transportslag med krävande infrastruktur i mobilitetshubbar i Skellefteå. Arbetet belyser utmaningen med transformativa system där dagens organisatoriska strukturer utmanas i takt med samhällets nya behov och tekniska utveckling. Idag planeras mark och vatten i en kommun av just kommunen, medan luftrummet planeras av staten. Utveckling av ny luftburen trafik i det undre luftrummet kräver därför utveckling av regulatoriska principer i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets övergripande mål, att skapa kunskap om och utveckla processer för samhällsplanering av mobilitets- och servicehubbar i kallt klimat, har uppfyllts. Arbetet med att utveckla processer fortgår efter projektet. En tvärorganisatorisk samarbetsgrupp har skapats som bland annat arbetat med etablering av en droneport för vidare testning och utveckling som planeras uppföras i Skellefteå det närmaste året.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat en litteraturstudie som kompletterats med kvalitativa studier i form av insamlade insikter genom medverkan i workshops, forum och relevanta ämnesangränsande projekt. Genom samtal med experter och fackmän har en fördjupad förståelse för värdet av mobilitetshubbar, primära aktörer, rollfördelning och vilka mekanismer som styr samarbetet i och runt området mobilitet i samhället införskaffats. Analysen har även tagit i beaktning en teknisk redogörelse av infrastrukturkrav för verti- och droneports som erhållits av en anlitad branschexpert.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2023

Diarienummer 2022-02969

Statistik för sidan