Pilottestning och vidareutveckling till programversion 1.0 av VINNARLANDS-modellens algoritmpaket

Diarienummer
Koordinator TC-Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2006
Status Avslutat