Pilottestning och vidareutveckling till programversion 1.0 av VINNARLANDS-modellens algoritmpaket

Diarienummer
Koordinator TC-Growth AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - december 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03263

Statistik för sidan