Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Pilotstudie for ett svenskt institut för cellterapi

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt övergripande syfte att stärka Sveriges position och kapacitet inom ATMP-utveckling, genom att kartlägga aktiviteter och aktörer, identifiera behov och utmaningar, synliggöra området och befintliga infrastrukturer och kompetenser i Sverige, samt tillgängliggöra internationell expertis. Sammantaget har detta bidragit till ökad nationell samverkan samt etableringen av det nationella centrumet CAMP.

Resultat och förväntade effekter

En samverkan kring ATMP, baserat på de behov och möjligheter som identifierats i projektet, kommer ske inom det nya nationella centrumet CAMP. Effekter på sikt är effektivare utveckling av ATMP i Sverige, ett växande LifeScience segment bestående av ATMP-utvecklande bolag och anknutna underleverantörer, samt att Sverige blir attraktivare för utländska investeringar. Parallellt kommer patienter och sjukvård att gagnas av nya och bättre behandlingar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fem arbetspaket; (i) kartläggning, (ii) behovsidentifiering och definition av infrastrukturer och kompetenser, (iii) fallstudier där valda projekt fått stödinsatser kring specifika utmaningar, (iv) underlag för en svensk strategi inom genterapi, samt (v) projektledning, koordinering och dissemination. Arbetet har skett i dialog med en bredd grupp av nationella intressenter, internationella experter, samt samordnat med CAMP och Swelife-ATMP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04749

Statistik för sidan