Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pilotprojekt Young INFRA Academy

Diarienummer
Koordinator VIS, VETENSKAP I SKOLAN I SVERIGE, EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 483 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

VIS utvecklade och testade en modell för utförande av gymnasiearbeten på företag och modellen fungerar. I målet ingick att utvärdera organisering. VIS samordnade och var brygga mellan skola och företag. Vår slutsats är att en tredje part, intermediär, är absolut nödvändig både för genomförande och långsiktig uthållighet. Syftet på längre sikt - att skapa intresse för transportinfrastruktur - är svårare att utvärdera, men genom de olika aktiviteterna där företagen, InfraSweden och Vinnova presenterats har eleverna, och även lärarna, fått större insikt i och kunskap om området.

Resultat och förväntade effekter

Enkätsvar visade att eleverna uppskattade att få inblick i näringslivet, göra mätningar på ett välutrustat labb och genomföra studiebesök i fabriker. Positivt då det ökar sannolikheten för högskolestudier relevanta för transportinfrastruktur, en effekt som stödjer det långsiktiga syftet. Företagen var mycket nöjda med elevernas prestationer, arbetena höll generellt en någorlunda hög nivå och några resultat hade företagen även direkt nytta av. Dessa är positiva konsekvenser då de ökar sannolikheten för företagens fortsatta engagemang.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes huvudsakligen augusti-juni, som skolans läsår. En slutsats är att kontakter med företag, lärare och elever borde tas redan under våren i årskurs två för att säkerställa deltagande och tillräcklig information inför gymnasiearbetena. Det var svårt att engagera företag trots personliga kontakter. Management och HR var i regel inblandade och först i steg två eller tre när relevant operativ avdelning engagerats kunde handledare utses. Det var tidskrävande och stöd från branschorganisation eller InfraSweden-företag skulle vara av stort värde i framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 juli 2017

Diarienummer 2017-03396

Statistik för sidan