Pilotprojekt sommarskola - Jämställdhet i arbetslivet

Diarienummer 2009-00400
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat