Pilotprojekt sommarskola - Jämställdhet i arbetslivet

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 220 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00400

Statistik för sidan