Pilotprojekt: affärsmodell för samarbete institut-univeristet

Diarienummer
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - februari 2008
Status Avslutat

Externa länkar