Pilotprogram - inkubation för kreativa näringar

Diarienummer
Koordinator Innovationsbron AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01199

Statistik för sidan