Pilotprogram - inkubation för kreativa näringar

Diarienummer 2010-01199
Koordinator Innovationsbron AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - november 2010
Status Avslutat