Pilot VINN IP VINN NU Bioservo Technologies AB

Diarienummer
Koordinator Bioservo Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03948

Statistik för sidan