Pilot VINN IP ForskaVäx PhoXtal Communications AB

Diarienummer
Koordinator PhoXtal Communications AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2008
Status Avslutat

Externa länkar