Pilot VINN Export EUREKA/Forska&Väx ChromoGenics AB

Diarienummer
Koordinator ChromoGenics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02917

Statistik för sidan