Pilot VINN Export EUREKA/Forska&Väx ChromoGenics AB

Diarienummer
Koordinator ChromoGenics AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat