Pilot Program on Innovation systems and Cluster in the Baltic Sea Region

Diarienummer 2008-02652
Koordinator Möbelriket AB
Bidrag från Vinnova 509 748 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2010
Status Avslutat