Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Piezoelektriska textilfibrer och vävar för sensorer och energigenerering

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - april 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att vidareutveckla och integrera piezoelektriska fibrer med elektronik i textila vävar. Väven har utnyttjats som sensor för mekanisk och termisk deformation samt för att utvinna elektrisk energi från kroppsrörelser för drivning av elektronik. Projektet har genererat ett antal prototyper där textil och elektronik har integrerats för att påvisa potentialen i konceptet. Exempel är ett tryckkänsligt textilt tangentbord för trådlös kommunikation med en läsplatta samt ett vävt band för energialstring från kroppsrörelser samt detektering av puls och andning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat värdefull teknisk kunskap dokumenterad i vetenskapliga publikationer, patentansökningar och prototyper. Nära relationer har byggts upp med Fraunhofer ISS vilket resulterat i en gemensam publikation samt nya projektansökningar. Arbetet med att valorisera konceptet kommer att fortsätta i ett projekt finansierat av SSF. Det övergripande syftet är att utveckla ett nytt sensorsystem med avancerad signalbehandling och kommunikation som är integrerat i ett bekvämt klädesplagg. Sensorsystemet syftar till att diagnosticera neurodegenerativa sjukdomar

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan partner med spetskompetens inom utvalda områden: Utveckling av elektroaktiva bi- och tri-komponentfibrer Swerea IVF, CITEVE Utveckling av vävda funktionella strukturer FOV Fabrics Utveckling av stickade strukturer - GOFER Mikroelektronik för energiutvinning från piezoelektriska material Fraunhofer ISS Medicinsk sensorteknik Corescience Datainsamling och trådlös kommunikation Esys Samarbetet har fungerat utmärkt och lett till fördjupade kontakter, i synnerhet med Fraunhofer ISS och CITEVE.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01614

Statistik för sidan