PIC, BSR-Innonet MÖBELRIKETS INTERNATIONALISERINGS SAMVERKAN INOM BSR REGIONEN

Diarienummer 2008-03125
Koordinator Möbelriket AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - augusti 2009
Status Avslutat