PIC, BSR-Innonet MÖBELRIKETS INTERNATIONALISERINGS SAMVERKAN INOM BSR REGIONEN

Diarienummer
Koordinator Möbelriket AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03125

Statistik för sidan