Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Photon counting dual energy X-Ray detector for tomosynthesis mammography

Diarienummer
Koordinator XCounter AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

XCounter har utvecklat en ny röntgen detektor för användning inom 3D mamografi. Detektorn är möjlig att läsa ut mycket snabbt, upp till 1000 bilder per sekund, vilket gör den väl lämpad för insamling av projektionsbilder för 3D rekonstruktion. Detektorn har möjlighet att separera två energi intervall hos den inkommande röntgenstrålningen vilket möjliggör till exempel bättre detektering av tumörer med hjälp av kontrastmedel. En partner håller för närvarande på att implementera ett prototypsystem med XCounters detektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

XCounters detektor håller på att integreras i ett prototyp system för mammografi CT som skapar en 3D rekonstruktion av bröstet i vilken man kan bläddra mellan olika plan i vävnaden. Den fotonräknande detektorn är helt fri från brus, vilket är viktigt för att minimera stråldosen till patienten. Den ger även en stor dynamik i bilden och har dubbla energidiskrimieringsnivåer vilket gör det möjligt att utnyttja ett kontrastmedel och därmed få ännu större säkerhet i diagnosen.

Upplägg och genomförande

I projektet har en fotonräknande röntgendetektor med möjlighet till energidiskriminering utvecklas. Utvecklingen har försenats något jämfört med original planen då vi var tvungna att göra en andra design vända för den fotonräknande ASIC som utgör basen för detektorn. Demonstrations detektorer har utvecklats för enkel utvärdering av potentiella kunder. En kommersiell partner har identifierats och samarbete påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00495

Statistik för sidan