PHM Plant Hybrid Model (Eurostars project E!5623)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 81020 Strategic Development
Bidrag från Vinnova 467 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01791

Statistik för sidan