PHM Plant Hybrid Model (Eurostars project E!5623)

Diarienummer 2010-01739
Koordinator ADVANCED TECHNICAL SOLUTIONS IN SCANDINAVIA AB
Bidrag från Vinnova 2 120 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2013
Status Avslutat