Personsöksystem

Diarienummer 2008-01319
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - november 2009
Status Avslutat