Personsöksystem

Diarienummer
Koordinator InvenTech Europe AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01319

Statistik för sidan