Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Perfect Sense

Diarienummer
Koordinator UNIBAP AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har framgångsrikt uppfyllt målet av att definiera och demonstrera en prototypapplikation för användning av syntetiskt data vid träning av neurala nät.

Långsiktiga effekter som förväntas

Syntetiskt data kan användas inom Unibaps systemlösningar för att förstärka träningen av neurala nät genom att reproducera defekter och därmed även snabba på processen att genomföra ett projekt på. Det behövs nu en mindre mängd arbete från kunder med att samla data att träna näten på.

Upplägg och genomförande

Utprovning av prototypapplikationen med användning syntetiskt data har gjorts i labmiljö men den första prototypen har även använts i vissa kundprojekt. Därmed har Unibap testat prototypen i riktiga skarpa användningsmiljöer och då uppnått goda resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Diarienummer 2018-01870

Statistik för sidan