Perfect Sense

Diarienummer 2018-01870
Koordinator UNIBAP AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att utveckla verktyg för självtränande artificiell intelligens.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat utfall kommer effektivsera utvecklingen av artificiell intelligens inom industriella tillämpningar

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under ett år i stegvis utveckling.

Externa länkar

https://unibap.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.