Payair - system för mobila betalningar och transaktioner, pilotprojekt i Uppsala 2010

Diarienummer
Koordinator PAYAIR AB - Payair
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00300

Statistik för sidan