Patenterbarhet och regulatoriska aspekter för robot som installerar gips

Diarienummer
Koordinator BUILD-R AB
Bidrag från Vinnova 50 693 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04554

Statistik för sidan