Patenterbarhet och regulatoriska aspekter för robot som installerar gips

Diarienummer 2018-04554
Koordinator BUILD-R AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Externa länkar

www.build-r.com