Patent Road Show samt kommunikationsprojekt 2008

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - mars 2009
Status Avslutat