Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Patent Road Show samt kommunikationsprojekt 2008

Diarienummer
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02829

Statistik för sidan