Patent 986

Diarienummer
Koordinator BOB 601 Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2006 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01904

Statistik för sidan