Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Passiv och multistatisk radar

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB Aktiebolag Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 546 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att utveckla nya metoder som kan användas i passiva och multistatiska radarsystem. Forskningen i projektet kommer att inkludera områdena systemprestanda, undertryckning av markklotter och analyser av grundläggande identifierbarhet för mål i passiv och multistatisk radar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka Saabs och Chalmers kompetens i nya, avancerade metoder för passiva och multistatiska radarsystem. Förväntat resultat är inom områdena effektiva metoder för undertryckning markklotter, och hur resultatet från analyserna av grundläggande identifierbarhet för mål påverkar lämpliga följealgoritmer. Projektet förväntas också öka Saabs konkurrenskraft inom området avancerade radarsystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på tidigare studier av passiva och multistatiska radarsystem. Den övergripande strategin är en noggrann modellering av problemets egenskaper och begränsningar. Dessa modeller kommer senare att hjälpa till att styra utvecklingen av effektiva metoder för att undertrycka markklotter, hur man kan beskriva systemprestanda och hur grundläggande egenskaper hos ett sådant system påverkar lämpliga följealgoritmer. Dessa aktiviteter ses i de fem arbetspaketen i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Diarienummer 2017-04864

Statistik för sidan