Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Passiv och multistatisk radar

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB Aktiebolag Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 546 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål är att utveckla nya metoder som kan användas i passiva och multistatiska radarsystem. Forskningen i projektet inkluderar områdena systemprestanda, undertryckning av markklotter och analyser av grundläggande identifierbarhet för mål i passiv och multistatisk radar. Ett flertal nya metoder har utvecklats. Av dessa bör två anses som genombrott i forskningen. I projektet har ingått 25 publikationer, rapporter och presentationer samt en licentiatavhandling och en doktorsavhandling. Projektet har också bidragit till andra projekt och ansökningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet för det tekniska arbetet i projektet har varit att genomföra studier och utveckling av nya metoder för passiva och multistatiska radarsystem. I och med att flera nya metoder har utvecklats är det tekniska målet för projektet uppfyllt. Två av metoderna kan även beskrivas som genombrott i forskningen. Projektet har lett till att signifikant förbättra båda parters kunnande inom dessa typer av system. Detta bidrar även till att parterna bör kunna bli än mer attraktiva i samarbeten, både nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan parterna. Chalmers har lett två av arbetspaketen och Saab har lett de övriga två. Stående veckomöten har varit en viktig del av denna strategi. Delar som har varit av mer av karaktär modellering och algoritmutveckling har drivits av Chalmers med input från Saab. Delar som har varit av mer karaktär beskrivning av relevanta scenarier och mål samt modeller för mer hårdvarunära delar har drivits av Saab. Även utvärdering av data från experiment har drivits av Saab. Denna uppdelning syns även i definitionen av arbetspaketen i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2023

Diarienummer 2017-04864

Statistik för sidan