paper pulp chair

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 385 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - april 2009
Status Avslutat