paper pulp chair

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 385 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00467

Statistik för sidan