Övervakning Vindkraft Behovsanalys C

Diarienummer
Koordinator IETV Elektroteknik AB
Bidrag från Vinnova 97 500 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01085

Statistik för sidan