Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Övervakning och robust drift av mobilsystem

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 824 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser utveckla och tillämpa praktiska distribuerade metoder för att insamla rörelse-mönster och automatiskt detektera förändringar i dessa i allmänt tillgängliga telkom-nätverk. Detta berör informationsinsamling, integrits-aspekter och övervakning. Genom en decentraliserad ansats och vissa mekanismer för antumatisk anpassning hos näten till ovanliga situationer tillhandahåller vi också möjligheter att bättre upprätshålla nätets drift under ovanliga förhållanden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Potentialen för att utveckla och använda system i bred allmän användning, t.ex. mobiltelefonnät som indikatorer på ovanliga händelser och aktiviteter är mycket stor. Projektet avser utnyttja att rikstäckande varningssystem härmed kunde utvecklas till en mycket låg kostnad. Genom att lära in och klassificera de aggregerade rörelsemönstren i vanliga situationer kan störningar tidigt detekteras och lokaliseras. Genom att använda information som kan göras tillgänglig i mobiltelfonnäten kan t.ex. krishanteringsansvariga få tidig varning och sända ut hjälp eller understöd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00665

Statistik för sidan