Överlagrade transportnätverk

Diarienummer 2006-01077
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 824 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - april 2009
Status Avslutat

Externa länkar