OSS 2009 - ITEA/COSI-presentation samt konferensrapportering

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01795

Statistik för sidan