Organisatoriska förutsättningar för chefskap. Goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 9 995 600 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2014
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01951

Statistik för sidan