Optimeringsverktyg för effektiv bemanninsplanering inom detaljhandeln.

Diarienummer
Koordinator Asivo Solutions AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat