Optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Berglunds Rostfria
Bidrag från Vinnova 1 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03800

Statistik för sidan