Optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare

Diarienummer 2008-03800
Koordinator Aktiebolaget Berglunds Rostfria
Bidrag från Vinnova 1 430 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2010
Status Avslutat