Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimal design of terminal airspace (ODESTA)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 659 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet uppfyllde sina mål: projektet utvecklade ett förenad approach för utformning av terminalluftsutrymme, med uppmärksamhet på både flyglinjer och styrbarheten hos det trafikmönster som skapades av linjerna. ODESTAs algoritmiska lösningar bidrar till effektivare lufttransporter genom att föreslå kortare flyglinjer, reducerade förseningar och förbättrad förutsägbarhet, vilket leder till högre kapacitet. Detta har positiv miljöpåverkan, dvs. minskning av buller och utsläpp, med användning av moderna navigeringstekniker (icke-raka inflygningar).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultat har nått den bredaste cirkeln av nationella och internationella experter: - ODESTA producerade ett stort antal artiklar som presenterades vid toppforum om flygledningstjänst forskning - De regelbundna projektreferensgruppsmötena gjorde det möjligt för ODESTA att sprida sina idéer till praktiker. ODESTAs succé ledde till att bygga upp en hel grupp på akademisk excellens inom ATM-forskning (tiny.cc/aear). Förmodligen är gruppen akademiskt starkast ATM-forskningsgrupp i Skandinavien, som producerar mer vetenskapliga artiklar i ATM än resten av regionen.

Upplägg och genomförande

Projektet var tänkt som en doktorandstudie, men tyvärr kunde inte en lämplig kandidat hittas. Detta ledde till en stor insats från seniorforskare, som till slut var till nytta för projektet. Även om en doktor inte producerades under projektet, var antalet artiklar skrivna inom ODESTA definitivt mer än vad som krävs för doktorsexamen. En stark referensgrupp, med deltagare från både akademin och industrin (både lokal och internationell), som bildades under ODESTA, har omvandlats till ett forum för framstegsrapportering för flera pågående projekt som ODESTA inspirerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03476

Statistik för sidan