Optimal design of terminal airspace (ODESTA)

Diarienummer 2014-03476
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 659 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång Transport- och miljöinnovationer - 2014

Syfte och mål

Vi kommer att utveckla matematiska modeller att optimera terminalnära luftrum. Itidigare forskning har design av luftrum behandlats som två separata problem: 1) planering av rutter och 2) indelning av luftrummet i sektorer. Vi kommer att lösa problemet utan att göra denna suboptimala uppdelning genomattsamtidigt ta framflygvägar och sektorer. Resultatet kommer att valdieras genomsimulering av trafik i luftrummet över Stockholm, där en rekonstruktion av luftrummet skulle leda till minskade förseningar och utsläpp samt ökad kapacitet och förutsägbarhet av landningstider.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat, förutom ovan nämnda effekter, är ökad kunskap och expertis inom air traffic management och utformning av luftrum, samt möjlig användning och kommersialisering av de i projektet utvecklade modellerna och algoritmerna, vilka kommer att göras allmänttillgängliga.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas som ett doktorandprojekt och ledas av Linköping universitet med LFV som partner. En referensgrupp med medlemmar från bland annat Trafikverket, Eurocontrol, Swedavia och Transportstyrelsen kommer att bidra till attresultaten blir användbara och applicerbara förluftrummet över Stockholm.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.