OptCom

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 9 050 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00138

Statistik för sidan