Öppet manus - Användarskapad teater

Diarienummer
Koordinator Plan sju reklambyrå AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat