Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad

Diarienummer 2018-00252
Koordinator NEOSS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Guided Bone Regeneration (GBR) är en metod där ett membran används för att återbilda förlorat ben, ofta i samband med behandling med dentala implantat. Med nuvarande standardprotokoll för GBR krävs att membranet är helt täckt av mjukvävnad för att uppnå klinisk effekt. Open Healing-konceptet är ett paradigmskifte i GBR: det tillåter avsiktlig exponering av GBR-membranet mot munhålan med bibehållen barriärfunktion. Målet med detta projekt är att verifiera benbildning och infektionsprevention vid behandling med ett nyutvecklat membran för öppen läkning.

Förväntade effekter och resultat

Positivt utfall från projektet skulle öppna för nya behandlingsprotokoll för GBR som kräver färre kirurgiska ingrepp och leder till mindre obehag och lägre behandlingskostnad för patienten. Det skulle även leda till lägre komplikationsgrad. Ett lyckat genomförande skulle vara direkt avgörande för internationellt regulatoriskt godkännande och marknadsintroduktion av Neoss membran för Open Healing.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt. Första delen är en klinisk studie där dental plackbildning på olika membranytor studeras i friska frivilliga. Andra delen är en in vivo-analys av Open Healing-konceptet där behandlingsresultat och vävnadsinteraktion med GBR-membranen studeras. Tredje delen är initieringen av en klinisk pilotstudie på Open Healing-konceptet och fjärde delen är affärsutveckling, där konceptets IP och kommersiella potential utreds.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.