Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad

Diarienummer
Koordinator NEOSS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Guided Bone Regeneration (GBR) är en metod där ett membran används för att återbilda förlorat ben. Med nuvarande standardprotokoll för GBR krävs att membranet är helt täckt av mjukvävnad för att uppnå effekt. Open Healing-konceptet är ett paradigmskifte, det tillåter avsiktlig exponering av membranet mot munhålan med bibehållen funktion. Målet med detta projekt är att verifiera benbildning och infektionsprevention vid behandling med Open healing-konceptet. Både benbildning och infektionsprevention har påvisats i de avslutade delprojekten. Klinisk verifiering påbörjad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Positivt utfall från projektet skulle öppna för nya behandlingsprotokoll för GBR som kräver färre kirurgiska ingrepp och leder till mindre obehag och lägre behandlingskostnad för patienten. Det skulle även leda till lägre komplikationsgrad. De avslutade delprojekten har alla haft positivt utfall, och lägger grunden för den kliniska studie som är i uppstartsfasen. Positivt utfall från den kliniska studie skulle vara direkt avgörande för internationellt regulatoriskt godkännande och marknadsintroduktion av Neoss membran för Open Healing.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt. Första delen är en klinisk studie där dental plackbildning på olika membranytor studeras i friska frivilliga. Andra delen är en in vivo-analys av Open Healing-konceptet där behandlingsresultat och vävnadsinteraktion med GBR-membranen studeras. Tredje delen är initieringen av en klinisk studie på Open Healing-konceptet och fjärde delen är affärsutveckling, där konceptets IP och kommersiella potential utreds. Alla delprojekt har påbörjats enligt plan. Projekt 1, 2 och 4 har slutförts med positiva resultat. Projekt 3 är under uppstart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00252

Statistik för sidan