Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg

Diarienummer 2017-00924
Koordinator Lean Marine Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en automatiserad metod för insamling, inmatning och rapportering av växthusgaser enligt kommande krav inom den marina fartygsnäringen. Målet för Lean Marine är att ha en oberoende plattform för fartygsägare där de kan rapportera, analysera och exportera rapporter kopplade till energianvändning och miljöpåverkan.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att Lean Marine skall utöka sin produktportfölj där bolaget stärker sin konkurrenskraft inom analys och uppföljningssegmentet hos det uppkopplade fartyget.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ledas genom interna resurser där externa resurser kommer att stötta upp där insatserna antingen är tillfälliga alternativt utanför ramarna inom kärnkompetensen hos Lean Marine.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.