Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg

Diarienummer
Koordinator Lean Marine Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet - Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg har i sin helhet planerats och genomförts. Inom ramen för projektet så har Lean Marine lagt grunden för att samla in data och rapportera dessa på ett för den marina marknaden effektivt och automatiserat tillvägagångssätt. Projektet har lett till att Lean Marine kan möta de existerande myndighetskrav kring utsläpp och energirapportering. Resultatet har givit Lean Marine en stark plattform för fortsatt tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Lean Marine har analyserat, definierat och utvecklat produkter och tjänster som stödjer en marknadsimplementation av ett onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg. Lean Marine har utvecklat ShipSense som är ett supportsystem installerat ombord på fartyg för datainsamling kring fartygets drift och framdrift. Fleet Analytics är den mottagande molntjänsten där användare kan rapportera och analysera sina fartyg för lagstadgad rapportering och ett kontinuerligt förbättringsarbete på sina fartyg.

Upplägg och genomförande

Lean Marine har varit huvudprojektledare och delutförare genom hela projektet. Där tillfälliga behov och resurser har behövts som inte varit inom ramen för Lean Marines ordinarie verksamhet har externa konsulter använts. Projektmodellen har varit olika för ShipSense och Fleet Analytics där ShipSense har nyttjat vattenfallsmodellen på grund av karakteristiken hos produkten och Fleet Analytics mer av en agil projektmodell för att vara flexibel och tillse att projektet hela tiden gjort det som varit närmast projektet och dess behov längs med projektets gång.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00924

Statistik för sidan