On-line monitoring system for dissolved hydrogen to optimise biogas plants

Diarienummer 2009-03668
Koordinator Bioprocess Control Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 838 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2011
Status Avslutat