On-line monitoring system for dissolved hydrogen to optimise biogas plants

Diarienummer
Koordinator Bioprocess Control Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 838 500 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03668

Statistik för sidan