Omställnings- och kompetensutvecklingssystem i Värmland

Diarienummer
Koordinator The Paper Province ekonomisk förening - The Paper Province
Bidrag från Vinnova 3 800 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2013
Status Avslutat