Omställnings- och kompetensutvecklingssystem i Värmland

Diarienummer
Koordinator The Paper Province ekonomisk förening - The Paper Province
Bidrag från Vinnova 3 800 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03035

Statistik för sidan