Omställningar ur ett organisations- och transferperspektiv

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03077

Statistik för sidan