Omställningar ur ett organisations- och transferperspektiv

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - augusti 2014
Status Avslutat