Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omkostnader för genomförande av Internationell Innovationspraktik 2010

Diarienummer
Koordinator Rodegard Associates
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04779

Statistik för sidan