Omkostnader för genomförande av Internationell Innovationspraktik 2010

Diarienummer 2009-04779
Koordinator Rodegard Associates
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juli 2010
Status Avslutat