Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Olja från residual biomassa - en industriell produktionsplattform för vax esterar

Diarienummer
Koordinator SEKAB E-TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien är att skapa ett projekt som nyttjar skogsindustriella flöden som råvara för produktion av wax estrar. Syftet var att skapa ett projekt som utvecklade den jästbaserade biotekniken och som samtidigt utvecklade en sockerplattform från sågspån.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien uppnådde målet och skapade ett projektförslag med goda förutsättningar att lyckas med genomförandet samt utifrån initial teknoekonomiska studier också förutsättningar att efter projektet finna goda ekonomiska förutsättningar för valorisering av sågspån.

Upplägg och genomförande

Projektet analyserade och närmade sig aktörer i värdekedjan. Utgick från våra styrkeområden där konsortiet kan betraktas som starkast i Sverige (Fraktionering av Biomassa till socker & lignin, samt jästbioteknologi).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05121

Statistik för sidan