Ökad livskvalitet och hälsa hos prematurfödda - diagnostik och prevention av synhotande retinopati

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00221

Statistik för sidan