Ökad livskvalitet och hälsa hos prematurfödda - diagnostik och prevention av synhotande retinopati

Diarienummer 2009-00221
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för framtidens hälsa utlysning