Offentliga Rummet och Guldlänken 2018

Diarienummer 2017-05472
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Mål för projektet är att utveckla och genomföra Offentliga Rummet/Guldlänken 2018 för att stärka innovativ utveckling för att skapa en smartare välfärd.Syftet är att bidra till att offentlig sektor blir bättre på att skapa effekter av digitalisering och öka innovationen inom offentlig sektor. Konferensen ska: Presentera omvärldsbevakning - både nationellt och internationellt. Ge inspiration och skapa diskussion Visa på konkreta resultat, nationella initiativ och digital samverkan.

Förväntade effekter och resultat

De viktigaste effekterna med bärings på innovationskraft i offentlig sektor väntas vara ökad insikt om och förståelse för vikten av att skapa förutsättningar för innovation, vikten av att samverka för att ta sig an komplexa problem och ökad kunskap om policyer, styrsystem och regelverk som främjar innovation och samskapande. Konferenserna ska föra samman deltagare från den offentliga sektorns olika sektorer (stat, kommun och landsting/region samt forskning) och vara en mötesplats för de som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i offentlig sektor.

Planerat upplägg och genomförande

I olika grupperingar, nationellt och regionalt, genomförs planerings- och utvecklingsarbete höst-vinter-vår. Konferensen genomförs 2018 i Göteborg 23-25 maj. Dag 1 är en fördjupningsdag där olika offentliga nätverk genomför sina egna seminarier under Offentliga Rummets paraply. Själva konferensen genomförs 23-25 maj och Guldlänken delas ut 25 maj. Förväntat deltagarantal är cirka 800 personer, med mål på 1000 personer.

Externa länkar

www.offentligarummet.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.