Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Offentliga Rummet och Guldlänken 2018

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för digitalisering
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen Offentliga Rummet/Guldlänken 2018 genomfördes 23-25 maj 2018. Konferensens mål är att stärka innovativ utveckling för att skapa en smartare välfärd. Under konferensen gav internationella och nationella talare olika perspektiv på digitaliseringens effekter och en vision av framtidens arbete. 49 seminarier bidrog till lärande, inspiration, diskussion och samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och organisationer. Projekten Priset Guldlänken och Hackathon bidrog till insikten av innovation och samverkan.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen bidrog genom seminarier och möten utanför seminarielokalen till ökad insikt om och förståelse för innovation, vikten av att samverka för att ta sig an komplexa problem och ökad kunskap om policyer, styrsystem och regelverk som främjar utveckling och samskapande. Konferensen bidrog till viss del att föra samman deltagare från den offentliga sektorns olika sektorer. Övervägande deltagare var från kommun 55% och stat 22%. Endast 5% kom från landsting/region och 3% från högskola/forskning. För att kunna samverka på lika villkor bör andelen från framförallt region öka.

Upplägg och genomförande

Konferensen genomfördes enligt planerat. I olika grupperingar genomfördes planerings- och utvecklingsarbete under höst-vinter-vår. Under året avslutade projektledaren Per-Erik Nyström sitt uppdrag, Åsa Agerbring tog över uppdraget. Konferensen genomfördes 2018 i Göteborg 23-25 maj. Dag 1 var en fördjupningsdag med 16 olika offentliga nätverk, konferensdagarna 2 och 3 innehöll 49 olika seminarier, 4 gemensamma pass, en monterutställning samt projekten Guldlänken, Hackathon och Forskarväggen. Deltagarantalet var över 1000 personer, mer än det förväntade antalet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05472

Statistik för sidan