OFDM-MAX

Diarienummer
Koordinator Aktiebolaget Grundstenen 116693 - OFDM-MAX AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - september 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02830

Statistik för sidan