Oden II

Diarienummer
Koordinator Jokab Safety Aktiebolag - Jokab Safety Aktiebolag, Malmö
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03855

Statistik för sidan