nytt miljövänligt och korrosionsbeständigt lack

Diarienummer
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat