Nytt läkemedel mot aortaaneurysm

Diarienummer
Koordinator CARDOZ AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2010
Status Avslutat