Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

nytt lack med lägre miljöbelastning

Diarienummer
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta fram en ny passiveringsmetod som ger en vacker yta med bra vidhäftning, låg korrosionsbenägenhet samt med en enkel och en mindre miljöbelastande produktion.Projektets mål var förståelse för vilka egenskaper som påverkar resultatet och i slutändan en ny process. Detta har uppnåtts och tjänsten finns nu i produktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ökad förståelse för vilka egenskaper som påverkar resultatet och i slutändan har en ny process kunnat verifieras och börja marknadsföras.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll kemiska ochelektriska analyser samt ytanalyser.Vidare utfördes korrosionstester av auktoriserade företag. Dessutom ingick metodutveckling för att mäta passiveringsskiktets tjocklek online i produktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02257

Statistik för sidan